Jacket 479 Cotton Satin Embroidered Lilikoi Kimono
Jacket 479 Cotton Satin Embroidered Lilikoi Kimono
Jacket 479 Cotton Satin Embroidered Lilikoi Kimono
Jacket 479 Cotton Satin Embroidered Lilikoi Kimono
Jacket 479 Cotton Satin Embroidered Lilikoi Kimono

Magnolia Pearl

Jacket 479 Cotton Satin Embroidered Lilikoi Kimono

$ 600.00
Magnolia Pearl Cotton Satin Embroidered Lilikoi Kimono with Fading and Distressing